سرورهای جدید IBM همه داده ها را رمزگذاری می کنند

سرورهای جدید IBM همه داده ها را رمزگذاری می کنند معمولاً نوع سخت افزار مورد استفاده سرورها جذابیت چندانی برای کاربران عادی ندارد و اکثر مردم حتی به این مسئله فکر هم نمی کنند. اما از سوی دیگر زمانی که