سرور IBM System x iDataPlex dx360 M2

سرور IBM System x iDataPlex dx360 M2  کارایی مناسب و بالایی برای داده‌های حساس شما ارائه خواهد داد. طراحی مناسب آن از هسته‌ها، حافظه و ظرفیت داده بیش‌تری در یک بسته  2U پشتیبانی می‌کند که خدمات رسانی و مدیریت آن